Big Data
1_bigdata-oranteknoloji[1]

Big Data, kurum ve kuruluşların bilgi birikimlerini açık kaynaklardan alınan muazzam bilgilerle bütünleştirerek, yeni iş olanaklarının yaratılmasını ve hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlayabilecektir. Bu durum karar vermede isabet, maliyette düşüş, ürün ve hizmetlerde iyileşme olarak öne çıkacak ve müşteri memnuniyeti olarak geriye dönecektir.

Big Data’dan yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşlar, ‘Güvenlik’ ve ‘Maliyet etkinlik’ kıstaslarını göz önüne alarak, verilerini en yakın dağıtık sunucu kümesinde, ya da bünyelerinde oluşturulacak dağıtık sunucu kümesinde tutabilirler. Veriler aynı anda en az üç yerde saklanacağından ‘Güvenilirlik’ kıstası yüksek olacaktır.

* Verinin sel gibi ve sık olarak akmasından dolayı Big Data’nın uygulanabileceği sektörler:

– Online ticaret

– Medya

– Telekom

– Eğlence

– Finans

– Seyahat/Lojistik

* Kurum ve kuruluşta Big Data’dan farklılık yaratabilecek birimler:

– Finans/Muhasebe

– İnsan Kaynakları

– Pazarlama/Satış

– Lojistik/Tedarik Zinciri

Big Data, çeşitli kaynaklardan sel gibi akan ‘ham verileri’ toplayıp veri tabanlarında tutacak; ardından bunları alışılagelmiş yöntemlerin dışında çok daha hızlı işleyip yapılandırdıktan sonra, kullanıcıların istediği biçimde derleyerek veri ambarlarında saklayacaktır. Daha sonra istenilen ‘işlenmiş verileri’ analiz ederek, rapor ya da çıktı olarak kendilerine sunacaktır. Böylece kullanıcılar, aradıklarını daha kapsamlı ve daha çabuk bulduklarından, sistemleri olabildiğince az meşgul edeceklerdir.

Big Data, büyük hacimli ve çoğu yapılandırılmamış ham verinin işlenmesinde, ekonomik değerleri ve dinamikleri kökten değiştirmektedir. Çeşitli gereksinimlere göre sistem mimarisi tasarlanırken; ölçümlenebilirlik, süreklilik, hatadan kurtarma, paralel işlem yetenekleri, fiyat/performans, esnek tasarım gibi parametreler kullanılmaktadır.

* Big Data dört temel özelliğiyle, parametrelerin tümünün aynı anda gerçekleşmesini sağlayabilmektedir.

– Ölçümlenebilir: Gereksinim duyulduğunda, verinin kendisini/ formatını/ yerini değiştirmeden, çalışan işlerin ve uygulamaların nasıl yazıldığını dikkate almadan yeni düğüm noktası eklenebilir.

– Hesaplı Çözüm: Yüksek hacimli verinin, fazla işlemci gücüyle işlenmesini gerektiren paralel çözüm gereksinimlerini, ucuz ya da daha hesaplı bilgisayar alt yapısıyla gerçekleştirir. Sonuç olarak her TB düzeyindeki saklama alanı için maliyetler düştüğünden, kurumun maliyet kaygısı duymadan bütün verisinin modellemesini sağlayabilir.

– Farklı ve güçlü mimarisi: Tüm farklı veri türleri- yapısı ve kaynağı göz önüne alınmaksızın- işlenip kullanılabilir. Bu yüzden, farklı kaynaklardan gelen farklı veri türleri, diğerleriyle birleştirilebilir, kısaltılabilir ve işlenebilir.

– Hatadan Kurtarma: Düğüm noktalarından biri ulaşılamaz olduğunda, sistem, gelen yükü diğer düğüm noktalarına paylaştırarak, hizmeti kesintisiz olarak sürdürebilir.

* Big Data’ ya Geçiş için öncelikle yapılması gerekenler:

– Bilgi işlem mimarisini ‘ham veriyi’ toplayarak veri tabanlarında tutacak ve sonrasında bunları işleyip, yapılandırıp, derleyerek veri ambarlarında saklayacak; ardından istenilen ‘işlenmiş veriyi’ analiz ederek kullanıma sunacak, dağıtık bir yapıya dönüştürmek,

– Yukarıdaki işleri yönetecek teknik ve idari personeli yetiştirmek.

* Oran Teknoloji, Hadoop başta olmak üzere birçok Big Data organizasyonuyla çözüm ortaklığı kurmuş; Big Data üreticilerinden olan Hortonworks ve MapR’dan eğitim alarak temsilciliğini üstlenmiştir. Halen, bunların ürünlerini tanıtmakta, kurulumlarına destek sağlamakta ve eğitimlerini vermekte; kendisi de mühendislik işlerinde kullanmaktadır.

– Nitekim TURKCELL, VODAFONE, AVEA başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta ürün tanıtımı yapılmıştır.

– Halen bazı kurum ve kuruluşlara eğitim verilmekte, PoC ve sistem kurulum çalışmaları sürdürülmektedir.

– Ayrıca bazı mühendislik ihalelerine iş önerisinde bulunulmuştur.

– Bunlara ek olarak, Big DATA çözümlerinden yararlanarak beş adet özgün ürün geliştirmiştir.

Kazanılan deneyim ve bilgi birikimi Oran Teknoloji’yi Big Data’da yetkinlik düzeyine eriştirmiştir.

Ürünler:

– DarkDecoy: Derin bilgisayar ağları (Deep Web)’na girip, buralarda yasadışı işlere bulaşmış web sitelerini bulan ve içerdiklerini tespit eden bir uygulama yazılımıdır.

– Osint: Yüzeydeki bilgisayar ağlarındaki bir Web sitesinin şüpheli olup olmadığını belirleyen bir uygulama yazılımıdır.

– Ozya: Gerek yüzeydeki ve gerekse derinliklerdeki bilgisayar ağlarında dolaşan Zararlı yazılımları tespitinde kullanılan uygulama yazılımıdır.

-Twitter Takip Sistemi: Sosyal medyada kişi ve kelime tabanlı arama, raporlama ve takip özelliklerine sahip bir uygulama yazılımıdır.

– Ayrıntılı Çağrı Kayıtlarının Takibi (CDR): Mahkeme kararlarınca araştırılması istenilen kişilerin GSM üzerinden konuşma ve mesajlaşma trafiğini izleyip, web sitelerine erişimlerini sorgulayan uygulama yazılımıdır.