Sızma Testi Uygulamaları

Teknik özellikleri:

Sızma testi uygulamalarıyla güvenlik açıklıklarının ve paralo güvenliğinin sınanmasından sonra, bulguları farklı bir yaklaşımla doğrulamak amacıyla geliştirilen özgün yazılımlardır.

Modifikasyonu:

Ürünler mevcut haliyle satışa sunulmamaktadır. Talep edilmesi halinde modifiye edilerek satışa sunulabilir.