Osint

Osint teknik özellikleri:

Ürün,  internet ortamında yüzeydeki web sitelerinin taranarak şüpheli olup, olmadıklarını tespit eden bir platformdur. Ürün yazılımı, donanımdan bağımsız olup,  asgari şartları sağlayan herhangi bir donanım üzerinde çalışabilmektedir. Ancak donanım, Big Data yazılım alt yapısını kullanarak verileri toplamakta, derlemekte ve analiz etmektedir.

* Ürün:

-Siber saldırı sırasında şüpheli olarak tespit edilen tüm URL, alan adı ve IP adreslerini çok değişik kaynaklar üzerinden tarayarak ve kendi veri tabanındaki bilgilerle de karşılaştırmakta,

– Bunların herhangi bir zararlı eylem içinde olup olmadıklarını belirledikten sonra, anında kullanıma sunmakta,

– Ayrıca istihbarat bilgisi olarak derleyerek, veri ambarlarında saklamaktadır.

Modifikasyonu:

Ürün mevcut haliyle satışa sunulmamaktadır. Bunun yerine Sahtekârlık Algılaması adıyla aşağıdaki ürün modifiye edilmiştir.

Sahtekârlık Algılaması teknik özellikleri:

Bankalar müşteri odaklı daha anlamlı hizmet sunmak istediklerinden, her müşterinin farklı kategori altında sınıflandırılması gerekmektedir. Çoğu kez bunlar demografik bilgilere göre yapıldığından, anlamlı kategorilerin oluşturulması ancak müşteri davranışlarının anlaşılmasıyla mümkün olmaktadır.

Bankalar, her müşterinin bankayla olan temas noktalarından (web sitesi, banka mobil uygulama, çağrı merkezi) günlük işlem bilgilerini toplayıp, analiz etmesi gerekmektedir. Sonuçta bankalar etkinliklerini (ürün, hizmet, satış, pazarlama) doğrudan yönlendirebileceği müşteri grupları oluşmaktadır.

Ürün çekirdek haliyle kullanıma hazır olup, müşterilerden gelecek öneriler doğrultıusunda kuruma özgü yeni yetenekler kazandırılabilir.