Kinect Dil Eğitim Sistemi

Teknik özellikleri:

Bu ürün, yabancı dil eğitiminde anlama-odaklı yaklaşım ilkeleri ışığında hazırlanacak senaryolarla,   hareket algılayıcı ve3-boyutlu oyun motoruyla oluşturulacak sanal ortamlarda kullanıcıların, anlaşılır girdiler/mesajlar alıp,  sanki ‘native’ortamda bulunuyormuş duygusuna kapılarak, eğitimini aldığı yabancı dile daha fazla odaklanmalarını sağlayabilir.

Böylece kullanıcıların, interaktif ve yinelenebilir eğitim almalarını sağlanarak, mesleki anlamda yabancı dil öğrenimlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.

Modifikasyonu:

Ürün mevcut haliyle satılabilir ya da alıcının isteği doğrultusunda modifiye edilerek, algılayıcıların ya da sanal ortamların sayısı artırılabilir. Ürünün kurulumunda ve satış sonrası bakımında destek verilir.