Ebys
5_eba[1]

eBA EBYS

Kurumunuza dışarıdan gelen veya kurumda üretilen belgelerin; içeriği, şekli, özellikleri, diğer belgelerle olan ilişkileri ve üretiminden tasfiyesine kadar olan yaşam döngüleri korunacak şekilde, güvenli bir biçimde, elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan otomasyon sistemidir.


TS 13298

Ürünümüz TS 13298 belgesine sahiptir

Mobil İmza

Elektronik imza ve mobil imza kullanılmaktadır

Dashboard

Her türlü dashboard raporları hazırlayabilirsiniz

Yeni Süreçler

Sınırsız yeni form ve süreçleri kolaylıkla sisteme ekleyebilirsiniz

Entegrasyon

SAP, Axapta, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon sağlayabilirsiniz

Dinamik Ekranlar

İstediğiniz formu (Gelen belge,Giden belge vs.) istediğiniz kadar ve sürükle bırak metodu ile dizayn edebilirsiniz

Doküman Yönetim Sistemi

Belge ve dökümanlarınızı Avrupa standartlarına uygun, EBYS sistemine entegre Döküman Yönetim Sisteminde tutabilirsiniz

Raporlama Aracı

Çok geniş rapor aracı ile sınırsız, istediğiniz özellikte, grafiksel rapor hazırlayabilir ve yetkililerin görmesini sağlayabilirsiniz


TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi


Eba - Ebys Sistem Özellikleri

ebys_esnek_yapi

eBA EBYS sistemi kaynak kodları ve moduler yapısı açık olarak kurumlara verildiği için; istenildiği takdirde kurum kendi EBYS sini sistem üzerinde kolaylıkla tasarlayabilir değiştirebilir. Her türlü ekstra akış yönlendirmesi yapabilir; Mevcut diğer süreçlerde otomatik elektronik belge ürettirebilirsiniz. İstenilirse EBYS sistemin tamamen yeniden tasarlanabilir. Bu işlemleri eğitim alan bir kurum personeli rahatlıkla yapabilir.

kolay_form_tasarimi

Kurum olarak ihtiyaç duyduğunuz her türlü süreç ve-veya formlar sistem üzerinde kolaylıkla tasarlanabilir. Örnek bir belediye iseniz; rahatlıkla Emlak Vergisi, Çevre Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, İşçi Ücret Modülü, Evlendirme Modülü, Zabıta Modülü, Hukuk işleri dava ve icra takip Modülü, Ruhsat ve iktisat modülü, Satın Alma Modülü vs gibi modulleri bu sistemde hızlı ve kolay bir şekilde yazabilirsiniz.


is_akisi_yonetimi

İş Akışı Yönetim Sistemi

 • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
 • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
 • Süreç maliyetlerinin azalması
 • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
 • İş süreçlerinin standarizasyonu
 • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
 • Minimum kod yazım ihtiyacı
 • Rol bazlı iş akışları
entegrasyon_kabiliyeti

Entegrasyon Kabiliyeti

 • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
 • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon imkanı
 • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyon
 • Sharepoint portal ile kuvvetli webpart entegrasyonu
 • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemine entegre edilmesi
 • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
 • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle konuşarak hatalı veri girişinin engellenmesi

ekurum_donusumu

e-Kurum Dönüşümü

 • İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır
 • Verimlilik en üst düzeydedir
 • İş süreçleri yönetilebilirdir
 • Kağıt kullanımı yok denecek kadar azdır
dokuman_yonetim_sistemi

Doküman Yönetim Sistemi

 • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
 • Güvenli erişim
 • Versiyonlama
 • Sistematik biçimde saklama
 • Profil Formları ile hızlı erişim
 • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
 • Lokalizasyon desteği

gorsel_raporlama_destegi

Görsel Raporlama Desteği

 • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
 • Güvenli erişim
 • Versiyonlama
 • Sistematik biçimde saklama
 • Profil Formları ile hızlı erişim
 • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
 • Lokalizasyon desteği
 • Ürün Referansları
eba_capture

eBA Capture Elektronik Ortama Geçiş

 • Dokümanlarınızı hızlıca elektronik ortama aktarır
 • Dokümanlarınızı kolayca sınıflandırır
 • Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel sistemlere aktarır
 • Arşivleme ekibinin verimliliğini arttırır, performansını ölçer
 • Standart dışı tarama ve doküman oluşumunu engeller
 • Tarayıcılarla entegrasyon
 • OCR (Optical Character Recognition)