EBA-EBYS

Teknik özellikleri:

* Genel:

– EBA ve EBYS’den oluşan ürün, ‘The Workflow Management Coalition’ standartlarında iş süreçleri otomasyonunu sağlayarak, performansını iyileştirir; süreç maliyetini düşürerek, kurumsal kaynakların etkin kullanımını sağlar.

– Ürün esnek ve ölçeklenebilir yapısıyla, kuruma dışarıdan gelen ya da kurumda üretilen belgelerin; içeriği, şekli, özellikleri, diğer belgelerle olan ilişkileri ve üretiminden tasfiyesine kadar olan yaşam döngüleri korunacak şekilde, güvenli bir biçimde, elektronik ortamda yönetilmesini sağlar.

– Kullanıcılar kolay kullanılabilir web arabirimi ve e-posta bağlantısı sayesinde; herhangi bir ek kurulum yapmadan, internet üzerinden mobil terminallerle bile sisteme erişilir ve mobil imza kullanılır.

– Ürün, mevcut operasyonel sistemlere kolayca bağlanabilir ve özelleştirilebilir katmanlarıyla herhangi bir alt yapıya kolayca uyum sağlar.

– Ürünün kaynak kodları ve modüler yapısı açık olarak kurumlara verildiğinden; gerek duyulan süreç ve formlar kolaylıkla tasarlanabilir ve bu işleri kısa süreli eğitim alan kurum personeli yapabilir.

* EBA:

İş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak, belge akışını düzenleyip performansı yükselten bir sistemdir. e-Kurum dönüşümünü tamamlamış bir kurumda:

– Kağıt üzerinde yürütülen iş süreçleri hızlı bir şekilde elektronik ortamda yönetilebilir.

– İş süreçlerinin standardizasyonu yapılarak, en iyi etkinlikte ve verimlilikte çalışması sağlanır,

– Kurumsal uygulamalarla (SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro) gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon sağlanır. Ayrıca ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemine entegresi gerçekleştirilir.

– Süreç maliyetleri azalır.

– Süreç odaklı iş yapma anlayışı gelişir.

– Rol bazlı iş akışları yapılır.

* EBYS:

Kuruma dışarıdan gelen ya da kurumda üretilen belgelerin; içeriğini, şeklini, özelliklerini ve diğer belgelerle ilişkilerini elektronik ortamda güvenli bir biçimde yönetir.

Kullanıcılar:

– web ara yüzü ve e-posta üzerinden, herhangi bir ek kurulum yapmadan, sabit ve mobil terminaldeki tüm tarayıcılar (internet explorer, firefox vb.) aracılığıyla sisteme erişebilir.

– Dinamik iş akışı sayesinde, şekli yeniden düzenleyerek ve sayısız nesne ekleyerek kurumlarına özgü yeni bir süreç geliştirebilir.

– Belge Oluşturma Formunu doldururken, belgenin durumunu gösteren ve sürekli güncel¬lenen raporlama sayesinde belgeyi canlı olarak izleyebilir.

Yöneticiler:

– Zamanın sınırlı olduğu durumlarda, belgeyi hızlıca düzenleyip, geri iade etmeden işi sürdürebilir.

* EBYS Modülleri:

Genel: İç Yazışma, Dış Yazışma, Olur Yazısı, Gelen Evrak, Format Yönetimi, Dilekçe, Dağıtım, Raporlar, Hatırlatmalar vb.

Kuruma Özel Geliştirmeler: İzin, Harcırah, Satın Alma, Zabıta, Araç Tahsisi, -Personel Yönetimi, Eğitim vb.

EBA-EBYS Sisteminin Benzer Diğer Sistemlerden Üstünlükleri

* Geliştirmede sağladığı üstünlükler:

-Tam dinamik platform: hızlı süreç ve format geliştirme, veri tabanı oluşturma ve entegrasyon olanakları sunmaktadır. Ürünlerin kaynak kodları açık olarak verildiğinden, her türlü değişiklik yapılabilir.

– Müşteri bu platformu kullanarak, üretici/danışman firmanın destek vermesini beklemeden isteği süreci ve formatı kolayca tasarlayabilir. İstediği sayıda süreç ve formatı da anında sisteme ekleyebilir.

– Müşteri, tek satır kod yazmadan görsel unsurlarla bir ürün geliştirilebilir. Bunun yanı sıra, ürünün kod geliştirme ya da harici.NET kod geliştirme olanaklarını kullanılarak ileri düzeyde yazılım geliştirme olasılığı da vardır. Yazılan en küçük programcıklar bile, birbirlerine eklenerek bir sistem haline dönüşebilir.

* Fonksiyonel üstünlükler:

– Elektronik belgeler, dosya sisteminde ya da veri tabanında tutulabilir. İstendiğinde dağıtık yapıda da saklanabilir.

-Sistem, her türlü yetkilendirme ve vekâlet vermeye yatkındır. (Kişi, Bölüm, Görev, Unvan, vb.)

– Başkan adına imza atacak kişiler başkan tarafından iş bazlı olarak belirlenebilir. İstenilirse her işlemde başkana da bilgi verilebilir.

* Son kullanıcıya sağladığı üstünlükler:

– Kullanıcı ara yüzlerin basitliği sayesinde kısa süreli eğitimle herkes kolayca kullanabilir.

– iOS, Android, Windows phone gibi mobil işletim sistemlerinden rahatlıkla kullanılabilir.

– Yöneticiler “yönetici ara yüzü” sayesinde mobil ortamda ve mobil imza atarak kullanabilir.

– İstenilen sayıda ve özellikte rapor hazırlanabilir ve bunları istenilen kişilerin görmesi sağlanabilir.

– Ürünlerin son kullanıcı ara yüzleri dışında müşteriye yönetim ve geliştirme araçları da sağlanır; böylece farklı sistemlere entegrasyon ve yeni ürün geliştirme olanağını bulunur.

– Etkin süreç yönetimi sayesinde zaman ve maddi kayıplar en aza indirgenir ve ölçeklenebilir.

– Uyarı mekanizmaları işlerin zamanında yapılmasına katkı sağlar.

* Diğer Sistemlerle olan entegrasyon üstünlükleri:

– SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon olanağı sağlar.

– Her türlü yönetim sistemleriyle (Hastane Yönetim, Belediye Yönetim, Üniversite Yönetim vb.) veri tabanı düzeyinde entegrasyon olanağı sunar.

– Mevcut operasyonel sistemlerle ve web servisleriyle (Detsis, Mernis vb.) entegrasyon sağlar.

EBA – EBYS, sunduğu üstünlükler ve sağladığı kolaylıklar sayesinde, yurt içinde ve yurt dışında 150.000’den fazla uç kullanıcının kullandığı sistemdir.

ASELSAN başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta kullanılmaktadır.

Modifikasyonu:

Ürüne, Kurumların/Kullanıcıların isteği doğrultusunda, değişiklik yapılır ve ek uygulamalar üretilebilir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti, 2016 yılından itibaren uygulamaya başlatılacaktır. Kurumlarla iletişimin yapılacağı kanal ‘güvenli’ değildir. Oysaki kurumların gizlilik dereceli belgelerinin bu kanaldan akması gerekmektedir. Aksi takdirde bu belgeler manuel postalamayla ulaştırılacaktır.

Oran Teknoloji, KEP hizmeti kanalını güvenli hale kılma yeteneğine sahiptir. Bimser Çözüm’ den ya da kurumlardan talep gelmesi durumunda, 3-4 ay içerisinde uçtan uca güvenli iletişimi gerçekleştirebilir.