Bigdata
1_bigdata-oranteknoloji[1]

Big Data Oran Teknoloji

Günümüz gelişen teknolojisi Big Data ile Oran Teknloji size özel çözümler geliştirmektedir.


Rakiplerin Önüne Geçmenizi Sağlar

Büyük Veri’yi kullanarak firmanız yeni nesil hizmet ve ürünlerle rakiplerin önüne geçer.

Bilgi İşlem Maliyetini Düşürür

Büyük Veri’yi kullanarak ETL ve diğer maliyetli operasonlar kısa sürede tamamlanır.

Karar Desteğe Yardımcı Olur

Sosyal medya ve diğer dışsal verilerin kullanımıyla yeni ürün ve hizmetler geliştirilir.

Yapılandırılmamış Dışsal Veriyi İşler

Sosyal medya, IoE sensör bilgileri ve diğer kaynaklardan gelen bilgileri işleyebilir.

Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesini Sağlar

Sosyal medya, IoE sensör bilgileri ve diğer kaynaklardan gelen bilgileri işleyebilir.

Müşteri Memnuniyetini Artırır

Müşteriye geri bildirimleri zamanında verdiğiniz için hizmetin kalitesini artırırsınız.


Eğitim Hizmetleri

teknolojilergorsel

Veri Keşif/Veri Bilimcisi Eğitimi

Bu eğitimde Spark, Storm, Kafka, Drill, Hive, Pig, Sqoop, Flume ve diğer araçların kullanım amaçlarının öğrenilmesi, pratik örneklerle bir arada nasıl çalıştığının kavranması ve çok çeşitli sektörlerde referans mimari örneklerinin oluşturulması amaçlanmaktadır ve pratik olarak örnek projeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

teknolojilergorsel

Büyük Veri Ekosistemi Eğitimi

Bu eğitimde R programlama dili ile çok çeşitli sektörlere ait veriler üzerinde verinin edinilmesi, temizlenmesi, yapılandırılması, korelasyonlar kurulması ve verinin üzerinde yapay öğrenme algoritmalarının uygulanması ile Veri Bilimcinin uçtan uca veri keşif sürecini kavraması amaçlanmaktadır.

teknolojilergorsel

NoSQL Veritabanları Eğitimi

Bu eğitimde MongoDB, HBase, Cassandra, Redis, Riak, Neo4J ve benzeri NoSQL veritabanlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi, çeşitli sektörlerde kullanım örneklerinin anlaşılması ve pratik olarak NoSQL veritabanlarını kullanarak örnek projeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır


Big Data Teknolojileri


gorsel_raporlama_destegi

Bu eğitimde R programlama dili ile çok çeşitli sektörlere ait veriler üzerinde verinin edinilmesi, temizlenmesi, yapılandırılması, korelasyonlar kurulması ve verinin üzerinde yapay öğrenme algoritmalarının uygulanması ile Veri Bilimcinin uçtan uca veri keşif sürecini kavraması amaçlanmaktadır.

2

Bu eğitimde R programlama dili ile çok çeşitli sektörlere ait veriler üzerinde verinin edinilmesi, temizlenmesi, yapılandırılması, korelasyonlar kurulması ve verinin üzerinde yapay öğrenme algoritmalarının uygulanması ile Veri Bilimcinin uçtan uca veri keşif sürecini kavraması amaçlanmaktadır.


Projelerimiz

darkdecoy_bigdata

Ürün, internet ortamında derin web sitelerini bulup, içeriklerini belirleyen bir platformdur. Etkinlik iki aşamalı olarak gerçekleştirilir:Ürünün tespit ve saldırı yazılımları, donanımdan bağımsız olup, asgari şartları sağlayan herhangi bir donanım üzerinde çalışabilmektedir. Ancak donanım, Big Data alt yapısını kullanarak verileri toplamakta, derlemekte ve analiz etmektir.Bu yetenek, teknik açıdan bilgi birikimi ve deneyimin yüksek olduğu bir farkındalık düzeyini gerektirmektedir.

tts_bigdata

Ürün Twitter uygulamasına bağlanıp, bilgi edinme motoru yardımıyla canlı olarak Tweet’leri alıp,   sonrasında veri tabanında analiz edilebilir ve raporlanabilir bir durumda tutmaktadır.Ürün donanımdan bağımsız bir yazılım olup,  asgari şartları sağlayan herhangi bir donanım üzerinde çalışabilmektedir. Ancak donanım, Big Data yazılım alt yapısını kullanmaktadır.Ürün modüler olarak tasarlandığından, en zorunlu müşteri gereksinimlerini bile çok kısa bir sürede bünyeye kaynaştırabilmektedir. 


Big Data Partlerlerimiz

bigdatapartnerler